Mikä ihmeen downshifting?

Downshifting on suomeksi kohtuullistamista.

Kohtuullistaminen on vapaaehtoista ja pitkäkestoista elämäntyylin muutosten tekemistä, joiden tavoitteena on parempi elämänlaatu ja keinoina työmäärän vähentäminen sekä tulotason ja kulutuksen pienentäminen. (Clive Hamilton)

Downshifting-trendi on vastaliike:

  • mielen jatkuvalla ylikuormittumiselle
  • kroonistuneelle kiireelle
  • kaikkialla läsnä olevalle kaupallisuudelle
  • elämän koetulle monimutkaisuudelle
  • hallinnan tunteen puuttumiselle
  • ympäristöuhkiin kohdistuvalle välinpitämättömyydelle
  • ahneuden ajalle ja globaalille talouskurjistumiselle
  • jatkuvan kasvun ideologialle